Võlanõustamine

Mis on võlanõustamine?

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet.
Võlanõustamine koosneb nõustamisest  võlgadega toimetulekuks (sh nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ning abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega, abistamine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel), kuid ka ennetavast tegevusest ehk majandusnõustamisest (sh tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine).

Võlanõustaja poole tuleks pöörduda, kui teil on mõni järgmine mure:

te ei tea, kuidas oma sissetulekuga toime tulla;
kardate, et teil võivad tekkida probleemid laenude tagasimaksmisel;
olete võtnud SMS-laenu, muid lühiajalisi laene või kasutanud krediitkaarte ja ei suuda võetud laene tagasi maksta;
olete hädas eluasemelaenude tagasimaksmisega;
olete saanud laenukohustuste täitmata jätmise tõttu kohtukutse või teie kontod on arestitud;
olete hädas üüri ja kommunaalmaksete tasumisega;
teil on muid probleeme, mis on seotud tekkinud võlgadega.

Võlanõustaja aitab teil olemasolevad kohustused üle vaadata ja annab juhiseid, kuidas edasi minna ning mida teha. Ta on abiks maksegraafikute koostamisel ning tutvustab teile teie õigusi ja kohustusi, et tulevikus ei tekiks uusi võlgnevusi. Vajaduse korral aitab ta teil kohtu jaoks dokumente ette valmistada ning suunab edasi teiste spetsialistide juurde.
Enne võlanõustaja juurde minekut selgitage välja, kui palju ja kellele teil võlgnevusi on. Võtke kaasa kõik võlgadega seotud dokumendid (nt laenulepingud, võlateated, kohtukutsed, inkassoteated jms) ning kui võimalik, siis ka ümbrikud, milles need teile saadeti.

Registreeru vastuvõtule