Kogemusnõustamine

Mis on kogemusnõustamine?

Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust.

Kogemusnõustamise eesmärk

Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Teenuse sihtrühm

Teenuse sihtrühm on vähenenud töövõimega töötu, õppiv või koondamisteatega tööotsija või töötav inimene. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.
Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Nõustajal peab olema nõustatavaga sarnane puue või tervisehäire ning ta peab olema läbinud kogemusnõustamise alase koolituse.

Kogemusnõustamine hõlmab:

kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla;
jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama
vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.

Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus (Febrec OÜ) on Eesti Töötukassa lepinguline koostööpartner kogemusnõustamise teenuse osutamises.

Registreeru vastuvõtule