Sotsiaalne rehabilitatsioon

Mis on sotsiaalne rehabilitatsioon?


Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
 (SRT) osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).
Juhul, kui SRT vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab SRT, siis Sotsiaalkindlustusamet võtab inimeselt üle teenuse eest tasu maksmise kohustuse ehk lihtsamalt öeldes suunab teenusele.

Teenuse hind: Kalendriaastas saab laps kasutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid maksimaalselt 2580 euro, tööealine puudega/töövõimetu/osalise töövõimega isik 1112 euro ning tööealine psüühikahäirega isik 4300 euro ulatuses, SKA hinnakirja alusel.

SRT kohta käsitlevate õigusaktidega saad tutvuda Sotsiaalkindlustusameti õigusaktide lehel.
SRT on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või puuduva töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.
Teenus on eesmärgipärane. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.
SRT on olemuselt aktiivne, st et inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsioonispetsialisti juhendamisel ja abiga, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jmt ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

SRT eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajadusel järgmisi teenuseid:

Tegevusterapeudi teenus
Loovterapeudi teenus
Sotsiaaltöötaja teenus
Psühholoogi teenus
Eripedagoogi teenus
Füsioterapeudi teenus
Kogemusnõustaja teenus
Arsti teenus
Õe teenus

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.
Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks sõlmib Sotsiaalne Kaasatus MTÜ teenusele suunatud kliendi esindajaga kirjaliku lepingu.
Rohkem infot  sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse kohta Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Registreeru vastuvõtule