Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse (SRT) osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on:

kompleksne teenus – inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, psühholoog) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist;
sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Samuti arendatakse igapäevaelu oskusi, suurendatakse ühiskonnaelus osalemise võimalusi, toetatakse õppimist ja valmistatakse töötamise eeldusi ette.
olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saab taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

Taotluse vorm on kättesaadav siit.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on mõeldud erinevatele sihtrühmadele:

lastele (kalendriaastas 2580 euro eest teenuseid);
tööealistele isikutele (kalendriaastas 1237 euro eest teenuseid);
vanaduspensioniealistele isikutele (kalendriaastas 1237 euro eest teenuseid);
psüühikahäirega tööealistele isikutele (kalendriaastas 4300 euro eest teenuseid).

Teenust osutame:
MTÜ-s Sotsiaalne Kaasatus (Rüütli 38, Pärnu), vajadusel majutusteenus Laine Külalistemajas (Laine 6A, Pärnu);
Vajadusel teie kodu-, töö- või õpikeskkonnas;
Kaugnõustamisena interneti või telefoni teel;

Osutatavad teenused:

füsioteraapia;
tegevustaraapia;
logopeediline ja eripedagoogiline teenus;
psühholoogiline nõustamine;
loovteraapia;
sotsiaalnõustamine;
kogemusnõustamine;
meditsiiniline nõustamine (arst, õde).

Kuidas taotleda Sotsiaalset rehabilitatsiooni?

Pöörduge Sotsiaalkindlustusametisse. Juhtumikorraldajaga täidate koos küsimustiku ning seeläbi hindab juhtumikorraldaja teie rehabilitatsiooni vajadust. 

Seejärel registreeruge meie juurde siinsamas oleva broneerimislingi kaudu või telefonil 5686 8538, et kokku leppida sobiv teenuse alustamise aeg.

Väljaspoolt Pärnu linna teenusele käivatele klientidele või nende saatjatele kompenseerib Sotsiaalkindlustusamet aastas 41.55 euro eest sõidukulusid (arvestusega 0,10 senti/kilomeeter).

Loe lisainfot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.