Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Nõustamiskeskusest

Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus tegutseb 2015. a algusest Pärnumaa ja Lääne-Eesti sotsiaalvaldkonnas. Asutus tegutseb läbi kahe juriidilise isiku (Febrec OÜ / Sotsiaale Kaasatus MTÜ).

Osutame erinevaid sotsiaal- ja nõustamisteenuseid, samuti pakume täienduskoolitusi.

Peamised koostööpartnerid, hankijad läbi aastate on olnud Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Pärnu linnavalitsus, Haapsalu linnavalitsus ja teised kohalikud omavalitsused.

Sotsiaalne Kaasatus MTÜ lähtub oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist, mis on kättesaadav siit: http://www.ngo.ee/ee​tikakoodeks

Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Sotsiaalne Kaasatus MTÜ põhikiri

Erinevad tegevusload, kompetentsid:

Tegevusluba rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks: tegevusluba nr SRT000171 (Sotsiaalne Kaasatus MTÜ).

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 216842 (Febrec OÜ).

Erihoolekandeteenuse (igapäevaelu toetamise teenus) tegevusluba SEH000427 (Febrec OÜ).