Nõustamiskeskusest

Nõustamiskeskusest

Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus

Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus tegutseb Pärnumaa, Raplamaa sotsiaalvaldkonnas, vajaduspõhiselt ka teistes piirkondades.
Asutus tegutseb läbi kahe juriidilise isiku (Febrec OÜ / Sotsiaale Kaasatus MTÜ).
Osutame erinevaid sotsiaal- ja nõustamisteenuseid, samuti pakume täienduskoolitusi.
2015. a avati nõustamiskeskus Pärnus, 2022. a lisaks ka Raplas.
Peamised koostööpartnerid läbi aastate on olnud Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Pärnu linnavalitsus, Rapla Vallavalitsus ja teised kohalikud omavalitsused.
Sotsiaalne Kaasatus MTÜ lähtub oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist, mis on kättesaadav siit: http://www.ngo.ee/ee​tikakoodeks
Oma igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.
Sotsiaalne Kaasatus MTÜ põhikiri

Erinevad tegevusload, kompetentsid:
Tegevusluba rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks: tegevusluba nr SRT000171 (Sotsiaalne Kaasatus MTÜ).
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 216842 (Febrec OÜ).
Erihoolekandeteenuse (igapäevaelu toetamise teenus) tegevusluba SEH000427 (Febrec OÜ).

jaanus mäe

juhatuse liige & asutaja