Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Asendushoolduselt elluastujate tugiisikuteenus

Mis on asendushoolduselt elluastujate tugiisikuteenus?


Teenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid.


Teenuse sihtrühm


1) noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored).
2) noor, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud.
Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.


Teenusele saamise tingimused


Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja märgib noore juhtumiplaani hinnangu teenuse vajaduse kohta ning võtab ühendust Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitse osakonna projektijuhiga (edastab juhtumiplaani väljavõtte või annab volituse ligipääsuks). SKA projektijuht edastab info vastava piirkonna teenusepakkujale, kes võtab KOViga ühendust ning alustatakse koostööd.

Tugiisik ja noor sõlmivad koostööleppe, milles lepitakse kokku eesmärgid, suhtlemise ja konfidentsiaalsuse üldpõhimõtted, suhtluskeel jms.

Teenus on noorele tasuta. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.


Teenuse osutaja ja piirkond


Tugiisikuteenust osutab Febrec OÜ Lääne piirkonnas (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa). Teenus on üldjuhul mobiilne, tugiisik kohtub kliendiga vabalt valitud asukohas.

Teenuse on tellinud Sotsiaalkindlustusamet.


Teenusele registreerimine


Teenusele registreerimiseks/info saamiseks pöörduge telefonil +372 5552 1999, kodulehel teenusele registreerimise vormi kaudu või e-posti aadressil sotsiaalnekaasatus@gmail.com


Kes võib olla tugiisikuks


  • usaldus-tugiisik – noorele varasemast tuttav ja lähedane isik (nt eestkostevanem, hoolduspere vanem, asenduskodu perevanem või kasvataja, noortekeskuse töötaja vms), kes on valmis noorele tugiisikuks olema ning keda noor tugiisikuks soovib. Usaldus-tugiisikult eeldatakse teatud haridustaset või koolituste läbimist.
  • professionaalne tugiisik ei ole noorele varasemast tuttav, on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust. Professionaalne tugiisik sobib noorele, kellel ei ole võimalik saada või kes ei soovi lähedast inimest tugiisikuks. Professionaalse tugiisiku võib välja pakkuda KOV või piirkonna teenuseosutaja.