Tugiisikuteenus

Mis on tugiisikuteenus

Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus (Sotsiaalne Kaasatus MTÜ) on lepinguliseks partneriks tugiisikuteenuse osutamisel Rae Vallavalitsusele (2022 – 2023. a) ning Tapa Vallavalitsusele (2023 – 2024. a).
Teistele omavalitsustele osutame tugiisikuteenust kokkuleppel. Samuti on klientidel võimalik otse meie poole pöörduda tasulise tugiisikuteenuse saamiseks.

Info:
Annely Palmiste, teenuste koordinaator
annely@sotsiaalnekaasatus.eu, +372 58414384

Registreeru vastuvõtule