Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Sotsiaalnõustamine

Mis on sotsiaalnõustamine?


Sotsiaalnõustamine  on suunatud isikule või tema lähedastele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud.

Teenuse sihtrühmaks on isik, kes vajab abi oma toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus.

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine.


Millal pöörduda sotsiaalnõustamise teenusele?


Otsese nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti tema õigustest ja ühiskonna võimalustest ning vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi.

Sotsiaalnõustamise käigus nõustatakse isikut elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel.

Sotsiaalnõustamine aitab kaasa kliendi sotsiaalse heaolu kujundamisele.


Teenuse osutaja ja piirkond


Teenust osutab Sotsiaalne Kaasatus MTÜ/Febrec OÜ.

Asukoht: Pärnu. Aadress: Sillakeskuse büroomaja 1 (Papiniidu 5, Pärnu; 4.korrus).

Kokkuleppel on teenuse osutamine võimalik ka mujal.


Teenusele registreerimine


Teenusele registreerimiseks pöörduge telefonil +372 5552 1999, kodulehel teenusele registreerimise vormi kaudu või e-posti aadressil sotsiaalnekaasatus@gmail.com


Sotsiaalnõustamise teenust osutav spetsialist:


Jaanus Mäe – sotsiaalnõustaja (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister).