Sotsiaalnõustamine

Mis on sotsiaalnõustamine?

Sotsiaalnõustamine on suunatud isikule või tema lähedastele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud.
Teenuse sihtrühmaks on isik, kes vajab abi oma toimetuleku ning heaolu kindlustamiseks argielus.
Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine.

Millal pöörduda sotsiaalnõustamise teenusele?

Otsese nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti tema õigustest ja ühiskonna võimalustest ning vahendab või korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi.
Sotsiaalnõustamise käigus nõustatakse isikut elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel.

Sotsiaalnõustamine aitab kaasa kliendi sotsiaalse heaolu kujundamisele.

Registreeru vastuvõtule