Tööalane rehabilitatsioon

Mis on tööalase rehabilitatsiooni teenus?


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd (sh on töötuna arvel) või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumine või töötamise toetamine. Õpetatakse puude või terviseprobleemiga toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.
Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab Eesti Töötukassa. Teenuse vajaduse hindamisele saamiseks tuleb pöörduda Töötukassa elukohajärgsesse osakonda (nt Töötukassa Pärnumaa osakond, parnu@tootukassa.ee, tel 447 9300)

Osutatavad teenused:

• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine);
• eripedagoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine);
• loovteraapia teenus (individuaalne ja grupinõustamine);
• füsioterapeudi teenus (individuaalne- ja grupiteenus);
• tegevusterapeudi teenus (individuaalne- ja grupiteenus);
• psühholoogi teenus (individuaalne ja grupinõustamine);
• kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupinõustamine);
• psühhiaatri teenus (individuaalkonsultatsioon);

Registreeru vastuvõtule