Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Tööalane rehabilitatsioon

Mis on tööalase rehabilitatsiooni teenus?


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd (sh on töötuna arvel) või õpib.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumine või töötamise toetamine. Õpetatakse puude või terviseprobleemiga toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab Eesti Töötukassa. Teenuse vajaduse hindamisele saamiseks tuleb pöörduda Töötukassa elukohajärgsesse osakonda (nt Töötukassa Pärnumaa osakond, parnu@tootukassa.ee, tel 447 9300)


Osutatavad teenused:


• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• loovteraapia teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• füsioterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus);

• tegevusterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus);

• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• kogemusnõustaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);

• psühhiaatri teenus (individuaalkonsultatsioon);


Teenuse osutaja ja piirkond


Teenust osutab Sotsiaalne Kaasatus MTÜ  (tegevusluba nr SRT000171).

Asukoht: Pärnu. Aadress: Sillakeskuse büroomaja 1 (Papiniidu 5, Pärnu; 4.korrus).

Kokkuleppel on teenuse osutamine võimalik ka mujal.


Teenusele registreerimine


Teenusele registreerimiseks pöörduge telefonil +372 5552 1999, kodulehel teenusele registreerimise vormi kaudu või e-posti aadressil sotsiaalnekaasatus@gmail.com


Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (SRT) osutavad spetsialistid:

Jaanus Mäe- sotsiaaltöötaja (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister);
Janne Tamm- kliiniline psühholoog IV (psühholoogiamagistri kraad);
Diana Pabbo- eripedagoog, logopeed
Lilian Pai – eripedagoog
Irma Vaher- eripedagoog (eripedagoog-nõustaja magister);
Iivi Kallaste- loovterapeut (terviseteaduse magister);
Diana Gurimski- kogemusnõustaja (sotsiaaltöö korralduse rakenduskõrgharidus);
Lembit Idvand- kogemusnõustaja (sotsiaaltöö kutsekõrgharidus);
Varje Sommerhage- psühhiaater;