Sõltuvusnõustamine

Mis on sõltuvusnõustamine?

Sõltuvuse tekkimine on pikem protsess. Mida varem sekkuda, seda vähem kogete  negatiivseid  tagajärgi. Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite  parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda  töö leidmisele ja hoidmisele. Koostöös nõustajaga analüüsite põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leiate uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks. Nõustaja abistab ka ravi- ja muude toetusvõimaluste kaardistamisel.

Sõltuvusnõustaja poole tasub muuhulgas pöörduda, kui tunnete, et mõni allpool esitatud väidetest kirjeldab teie olukorda:

te ei tegele enam nende asjadega, mis varem huvi pakkusid;:
vaatamata soovile, ei suuda te oma käitumist muuta;
kui püüate sõltuvuskäitumisest loobuda, olete rahutu, ärrituv ning tunnete end halvasti;
sõltuvuskäitumine on viisiks põgeneda probleemide eest või leevendada abituse, süü- või ärevuse tundeid;
lähedased on öelnud, et nad tunnevad te pärast muret;
valetate lähedastele oma käitumise kohta.

Nõustamine on tulemuslikum kui teil on endal tugev soov ja motivatsioon olukorda muuta.

Registreeru vastuvõtule