Kadri Koha

täiskasvanute koolitaja (7. tase), lahenduskeskne nõustaja

Haridus: andragoog, MA (Tallinna Pedagoogikaülikool), klassiõpetaja (Tallinna Pedagoogikaülikool), farmatseut (Tallinna Meditsiinikool)
Töökeel: eesti

Koostöö:
Tartu Ülikooli Väärikate Ülikool Järva-ja Raplamaal;
Järvamaa ja Võrumaa Kutsehariduskeskus – täienduskoolituse lektor (pedagoogika ja psühholoogia).
Eesti Töötukassa – hangetes osalemine, õppeprogrammide koostamine, koolitamine, nõustamine ja
grupitööde juhendamine sh eesti keele õpetamine vene keelt kõnelevatele tööotsijatele
Tunnustused:
Aasta koolitaja 2021 Jõgevamaal tunnustus (ETKA Andras)
Nõustamiskeskus Sotsiaalne Kaasatus/Febrec OÜ 2020 Tänukiri – esmakordse Pärnus toimunud
Täiskasvanute koolitaja koolituse kvaliteetse läbiviimise ja hea koostöö eest.

Rakvere Linnavalitsus 2020 Tänukiri – aktiivne panus linna täiskasvanuhariduse valdkonnas.
TLÜ Tänukiri 2019 – panuse eest alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe läbiviimise ja
arendamise eest TLÜ Rakvere kolledžis
Aasta koolitaja nominent 2016 (ETKA Andras)
Rakvere Linnavalitsus 2012 – Tänukiri pikaajalise ja tulemusliku õpetajate täienduskoolituste
korraldamise ja arendamise eest
TLÜ Tunnustuskiri 2010 – Aasta Koolitusjuht
Aasta õppija nominent 2010 (ETKA Andras)
Oman:

 • täiskasvanute koolitaja tase 7 kutsekvalifikatsiooni
 • mänguterapeut-nõustaja sertifikaati
 • NLP Practitioner ja NLP Master Practitioner taset

Rahvusvaheline koostöö ning koolitus- ja arendusprojektid:
2020 – Rahvusvahelised koostööpäevad Die Verfassung der Kindertagstätte (Kita) tüüpi lasteaias
Berliinis Hör Hörste lasteaias. Projektijuhi abi.
2019 – Eesti- Läti koolitus- ja arendusprojekt „Vana Liivimaa kultuur ja kombed. Mere ja metsa usk.“
Töötubade läbiviija, tõlk.
2019 – Rahvusvaheline konverents „Õige toit ja sirge selg, see on kasvamise telg“ Eesti, Läti.
Töötuba – „Loovliikumine õppeprotsessi osana“. Praktilised võtted.
2018 – Rahvusvaheline konverents “Using personalized approaches and assessment of inclusive
education in neighboring countries” Priekuli region, Latvia
2017 – “Lapsest lähtuva õpikäsitluse ja kaasava hariduse rakendamine Jõgevamaal, õppides
naaberriikide kogemustest” paneeldiskussiooni läbiviimine; inglise keele tõlgiks haridus- ja
kultuuriasutuste külastamisel (Eesti, Läti, Leedu, Soome).
2014 – Koostööprojekt: Iisraeli haridus- ja sotsiaalsüsteem. Ettekanne „Adult Education in Estonia“;
Workshops: Education in Estonia and in Israel – differences and similarities. (Iisrael, Beit Berli
Akadeemiline Kolledž).
2012 – Põhja- ja Baltimaade loovusfoorum „Loovus muudab maailma: Loominguline mõtlemine,
loomingulised õpetamise meetodid“. (Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu).
2007 – Õpinõustamine „Web for Communications and guidance” (Tallinna Ülikool ja Helsinki Ülikool)
Koolitusprogrammide ja väljundipõhiste õppekavade väljatöötamine ja koolitamine
Koolituste õppekavade koostamine ja läbiviimine erinevatele sihtgruppidele (ametnikud, juhid,
haridustöötajad, kultuuritöötajad, noorsootöötajad; klienditeenindajad, tervishoiutöötajad,
karjäärinõustajad, sotsiaalalatöötajad sh sotsiaalpedagoogid).
Mahukamad neist:

 • Täiskasvanute koolitaja koolitus
 • Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks
 • Eneseanalüüs kui enesearengu võti
 • Lahenduskesksed loovtehnikad I; II
 • Mentorlus ja juhendamine
 • Sotsiaalhooldaja koolitus
 • Sotsiaalpedagoogika
 • Lapsehoidja ja koduõpetaja. Abiõpetaja
 • Tugiisiku baaskoolitus
 • Tegevusjuhendaja baaskoolitus
 • Kogemusnõustaja baaskoolitus
 • Keskastmejuhtide enesejuhtimise- ja motivatsioonikoolitus