Epp Klooster

täiskasvanute koolitaja (6. tase), jurist, superviisor
Haridus: juristi kvalifikatsioon, Tartu Ülikool
Töökeel: eesti, vene
Kontakt: +372 5149111 , epp.klooster@gmail.com

Õppinud aastatel 1972-1973 TÜ-s ka eesti keelt ja kirjandust.

1997 Lapi Ülikooli kaheaastane supervisiooni koolitus „ Tööjuhendamine sotsiaaltöös“ („Sosiaalityön työnohjaajakoulutus“).

Pikk töökogemus sotsiaal-ja haridusvaldkonna juhtimisel ja arendamisel. Loengute ja koolituste läbiviimise oskused ja praktika sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Kogemus erinevate sotsiaalsete gruppide koolitamisel ja juhtimisel (töötud, eakad, puuetega inimesed, sotsiaalvaldkonnas tegutsevad inimesed jt.)

Alates 1998 akadeemiliste loengute pidamine Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal.

ESTA elutöö preemia sotsiaalvaldkonnas 2017.

Olnud mitmete tänaseks laia kandepinnaga valuteemade tõstatajate ja modereerijate hulgas, näitena eestvedaja  2010 koostöös Norra partneritega Pärnus lähisuhte vägivalda kajastavale konverentsile „Vägivallal pole õigustust“, mis oli toona esmane selle teema avalik käsitlus Eestis. Samuti 2017 septembris Pärnus toimunud ja väga hea tagasisidega  konverentsile „Mitmekultuurilisus – oht, väärtus või võimalus?“  Fookusesse on tõstetud ka laste ja noorte vaimne tervis, sõltuvushäiretest ja “nutiküürust„ vabanemine, 30+ meeste tervis ning palju muud.  Rikkalik meeskonnatöö kogemus, ka rahvusvaheline, nii meeskonna juhina kui liikmena.

Huvi eesti keele ja kultuuri ning teiste kultuuride ja nende koostoimimise vastu. Teistest rahvustest soovijatele eesti keele ja kultuuri õpetaja alates 2019. Organiseerinud keeleõppe ringe, sh eesti keele individuaalõpe. Õppijate hulgas on venelasi, valgevenelasi, ukrainlasi, soomlasi, itaallane, tatarlane, kreeklane, hindu, süürlane, lõuna-aafriklane ja filipiinlane, kelle kõigiga  suhtlemine on toonud suurt rõõmu ja avardanud mõlema poole kultuuripilti. Koolituste läbiviimise keelteks eesti, vene ja inglise.

Pärnumaa täiskasvanute koolitaja 2020 nominent.

Täiskasvanute koolitaja  tase 6.