Diana Pabbo

eripedagoog (7. tase), logopeed, täiskasvanute koolitaja (5. tase)
Haridus: haridusteaduste magister, eripedagoogika, Tartu Ülikool
Töökeel: eesti, vene, inglise
Kontakt: diana.pabbo@ptg.ee

2004. aasta sügisel asusin õppima Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonda, kus omandasin logopeedia ja eripedagoogika alaseid teadmisi ning oskusi. 2010. a omistati mulle bakalaureuse ja 2014. aastal magistrikraad. Pärast seda olen läbinud mitmeid eripedagoogika ja logopeedia alaseid koolitusi, et hoida end kursis kaasaegsete töövõtete ja meetoditega. Tänu õpingutele ja 13 aastasele töökogemusele nii laste kui täiskasvanutega, tunnen end oma töös erivajadustega inimestega kindlalt. Lastega olen töötanud tasandusrühmas, kus käivad eelkõige kõnepuudega lapsed. Täiskasvanutega olen kokku puutunud peamiselt rehabilitatsioonisüsteemis ning Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumis ja Pärnu Toimetulekukoolis töötades. Selleks, et teada, milliseid kõnevaldkondi ja kogntiivseid osaoskusi arendada, viin läbi pedagoogilis-psühholoogilise ning kõneuuringu ning seejärel püstitan arenduseesmärgid.

Oma teadmisi kõne- ja psühholoogiliste protsesside arendamisest olen jaganud mitmetes töötubades ja seminaridel. Nõustan kõnepuudega või haridusliku erivajadusega inimestega tegelevaid lähikondlasi. Pereliikmete nõustamisel väärtustan lapsevanemat koostöös aktiivse partnerina.