Rüütli 38, Pärnu, 80011 (2. korrus)
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Võlanõustamise baaskoolitus Pärnus (talv 2022)

Registreeru baaskoolitusele siit

Aeg: 25.02.2022-03.06.2022 (2 korda nädalas, kell 14.15-18.45)

25.02-26.02.2022, 10.03-11.03.2022, 17.03-18.03.2022, 24.03-25.03.2022, 07.04-08.04.2022, 21.04-22.04.2022, 05.05-06.05.2022, 19.05-20.05.2022, 02.06-03.06.2022

Toimumise koht: Febrec OÜ koolitusruumis (Rüütli 38, Pärnu, II korrus).

Läbiviija: Febrec OÜ

Sihtrühm:
sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabitöötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega ja kõik, kes soovivad omandada uut elukutset ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.


Maht: Koolituskava maht on 160 akh (akadeemilist tundi), mis jaotub järgmiselt:
105 akh – auditoorne töö;
55 akh – iseseisev töö, praktika, lõputöö

Eesmärk: võlanõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, valmistada ette spetsialiste võlanõustamisteenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis “Võlanõustaja, tase 6” toodud nõuetele.

Koolituse läbinu õppija:

On teadlik võlanõustaja töö eetilisest ja teoreetilistest lähtekohtadest ja meetoditest;
Oskab kuulata kliendi selgitusi tema probleemse olukorra kohta ja määrata juhtum kindlaks võlanõustamise seisukohast;
Oskab juhinduda õigusaktidest, mis on võlanõustamise seisukohast kliendi õiguste ja kohustuste kaitseks vajalikud;
Oskab nõustada ja abistada klienti juhtumi eesmärkide saavutamiseks vajalike dokumentide koostamisel;
Oskab hinnata, kohandada ja muuta koos kliendiga tegevusi vastavalt juhtumi arengule;
Oskab aidata kliendil vormistada võlgade ümberkujundamise avaldust koos nõutud lisadega;
Oskab toetada klienti võlgade ümberkujundamiskava täitmisel.

Õppekava koostamise alus:https://www.riigiteataja.ee/akt/124032016008

Koolituse teemad:

Nõustajatöö planeerimine ja korraldamine;
Võlgnike nõustamine (sh seadusandlus võlanõustamises);
Läbirääkimiste pidamine kliendi ja võlausaldajate vahel;
Refleksioon ja professionaalne enesearendamine;
Võlanõustamisteenuse arendamine;
Ennetus- ja teavitustöö tegemine kliendiga ja ühiskonnas laiemalt;
Superviseeritud praktika ja lõputöö.

Õppe alustamise nõuded:
1) Riiklikult tunnustatud kõrgharidus
2) CV saatmine.

Koolituse lõpetamise tingimused on:

vähemalt 80 % ulatuses loengutes osalemine;
täismahus praktika läbimine;
kirjalik lõputöö – kirjalik struktureeritud eneserefleksioon ja klienditöö analüüs (praktikast)

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning täpse toimumiskoha.

Maksumus: 990€/ osaleja (eraisikutel võimalus koolituse eest tasuda neljas osas, 247,50€/ osamakse). Maksumus sisaldab käibemaksu.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitajad:

Jaanus Mäe (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister, superviisor&coach, võlanõustaja, võlanõustaja kutsetunnistus 6. tase);

Anne Rähn (jurist, õigusteaduse magister, võlanõustaja);

Jaan Krinal (pikaajalise finantstöö kogemusega, võlanõustaja, võlanõustaja kutsetunnistus 6. tase);

Kristiina Mets (psühholoog, psühholoogia bakalaureus)

Koolituse info: Jaanus Mäe, +372 5552 1999, sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Registreeru baaskoolitusele siit

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 218096 (Febrec OÜ).