Sotsiaalne Kaasatus MTÜ | Febrec OÜ | Avatud E-R: kokkuleppel
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Võlanõustamise sissejuhatav koolitus sotsiaaltöötajatele

Toimumise aeg ja koht: 

Pärnu – 12. oktoober (09.30-16.30) – Pärnu Hotelli banketisaal (I korrus), Rüütli 44, Pärnu

Tartu – 26. oktoober (09.30-16.30)

Rapla – 29. oktoober (09.30-16.30)

Tallinn – 09. november (09.30-16.30)

Rakvere – 23. november (09.30-16.30)

Läbiviija: Febrec OÜ

Sihtrühm:
Täienduskoolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, kes igapäevaselt oma töös tegelevad toimetulekuraskustesse ja võlaprobleemidesse sattunud inimestega.
Maht: 7 akadeemilist tundi

Eesmärk: Täienduskoolituse eesmärk on tõsta sotsiaaltöötajate teadlikkust, et nad märkavad, aitavad ja suunavad abivajajaid võlanõustamisteenusele.

Koolituse läbinu osaleja:

• oskab arvestada klientide võimaluste ja abivajaduse ulatusega;
• oskab hinnata võlanõustamisteenuse vajalikkust;
• oskab sihtrühmale tutvustada finantskirjaoskuse (sh rahatarkuse) sisu ja põhimõtteid;
• teab, mis on täitedokumendid, maksekäsu kiirmenetlus ja mida nende korral teha;
• teab üldiseid põhimõtteid täitemenetlusest, eraisiku pankrotist, kohustustest vabastamise menetlusest, inkassomenetlusest jms.

Õppekava koostamise alus: Sotsiaalhoolekande seadus; Sotsiaalseadustiku üldosa seadus; Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.

Koolituse teemad:

  1. võlanõustamisteenuse sisu;
  2. abivajaduse märkamine ja võlanõustajani suunamine;
  3. finantskirjaoskus (sh rahatarkus);
  4. kliendi finantssituatsooni kaardistamine;
  5. võlakohustused, võlanõuete info, kliendi võlgadega seotud abivajadusega tegelemine.

Koolituse lõpetamise tingimused on:

Täienduskoolitus loetakse sooritatuks, kui on osaletud 7 akadeemilist tund (kontakttundidena või veebipõhiselt).

Mitteeristav hindamine.

Maksumus: osalustasuta.

Koolitusele registreerumist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kaie.pukk@sotsiaalkindlustusamet.ee

Koolitajad:

Anne Rähn (põhikoolitaja) – õigusteaduste magister, võlanõustaja (läbinud võlanõustamise 160- tunnilise koolituse). Osutanud võlanõustamise teenust Pärnu linna elanikele Pärnu Linnavalitsuse tellimusel (2012-2017.a) ja koolitanud võlanõustajaid alates 2011.a. Tartu Ülikooli Pärnu kolledži sotsiaaltöö lektor (alates 2011.a). Kolledžis on ta läbi viinud võlanõustamise aluste õppeainet. Kuulub Eesti Võlanõustajate Liitu ning võlanõustajate kutsekomisjoni.

Jaanus Mäe – sotsiaalteaduste magister (2012.a), võlanõustaja (läbinud võlanõustamise 160- tunnilise koolituse), superviisor & coach, sotsiaaltöötaja (7. tase), täiskasvanute koolitaja (5. tase). Osutanud võlanõustamise teenust alates 2016.aastast nii Pärnus kui Lääne-Eestis. Koolitanud võlanõustajaid alates 2020.aastast ja kuulub Eesti Võlanõustajate Liitu.

Koolituse info: Jaanus Mäe, +372 5552 1999, sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 216842 (Febrec OÜ).

Õppekava dokument

Koolitus viiakse läbi ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. “Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekti „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“ raames.