Sotsiaalne Kaasatus MTÜ | Febrec OÜ | Avatud E-R: kokkuleppel
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Täiskasvanute koolitaja koolitus

Tutvu õppekavaga siin

Registreeru koolitusele siin

Aeg: 09.08.2020-27.09.2020

9.08 P, 14.08 R , 15.08 L , 22.08 L , 23.08 P, 6.09 P, 13.09 P, 18.09 R, 19.09 L, 27.09 P

Toimumise koht: Febrec OÜ koolitusruumis (Rüütli 38, Pärnu, II korrus).

Läbiviija: Febrec OÜ

Sihtrühm: koolitusele on oodatud alustavad koolitajad ja koolitusvaldkonda sisenejad; koolitajad, kes soovivad süsteemselt ja terviklikult koolitaja kompetentse arendada; andragoogilise ettevalmistuseta koolitajad.

Koolituse läbinul on võimalus minna taotlema täiskasvanute koolitaja kutset. Kutset andev organisatsioon on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, http://www.andras.ee/et/node/1992

Maht: 

130 akadeemilist tundi, millest 80 tundi kontaktõpet ja 50 tundi iseseisvat tööd.
Iseseisev töö 50 tundi:

koolituse õppekava koostamine (5h)

kompetentsipõhise eneseanalüüsi kirjutamine (45h)
Pidevalt enesetäiendamine erialase kirjanduse lugemisel ja e-portfoolio koostamine

Eesmärk: luua tingimused täiskasvanute koolitajate andragoogiliste ja pedagoogiliste kompetentside tõstmiseks ning toetada täiskasvanute koolitajate professionaalset arengut.
Toetada õppijaid täiskasvanute koolitajate tase 5 ja tase 6 kutsestandardis toodud kompetentside omandamisel ning kutseeksamiks valmistumisel.

Koolituse läbinu õppija:

  • järgib täiskasvanute koolituse seadust, rakendab seda oma töös;
  • teab andragoogika põhiprintsiipe lähtudes täiskasvanud õppija eripäradest;
  • oskab analüüsida täiskasvanu õppimise ja õpetamise iseärasusi, isiksuse ja grupi mõju õppimisele;
  • oskab korraldada õppeprotsessi;
  • oskab koostada õppekava ja õppeprogrammi, mis vastab täiskasvanud õppija vajadustele ja järgiks seadust;
  • oskab ette valmistada ja läbi viia koolitust täiskasvanutele;
  • oskab ennast analüüsida täiskasvanud koolitajana;
  • teab enesejuhtimiseks kasutatavaid meetodeid täiskasvanute koolituses;
  • oskab ennetada enda kui koolitaja läbipõlemist.
  • oskab kasutada IKT vahendeid õppeprotsessis ning koostab eneseanalüüsi professionaalsest arengust ja esitab selle e-portfooliona.

Koolituse teemad:

Sissejuhatus kursusesse. Õpieesmärgid. Täiskasvanute koolituse põhiprintsiibid.

Andragoogika olemus. Täiskasvanud õppija olemus ja eripära. (8h)
Täiskasvanuharidust ja -koolitust reguleerivad õigusaktid. Koolitaja kutse-eetika.
Õppivad kogukonnad. Koostöövõrgustik. Kutsestandard. Kutsetunnistus. (12h)
Õppeprotsessi ettevalmistamine. Õppija õpivajadused. (4h)
Õppekava, õppeprogrammi koostamine ja koolituse planeerimine. Õpiväljundid. (6h)
Koolituse sisu ettevalmistamine. Õppematerjalide ja -vahendite koostamine, valimine, kohandamine ja uuendamine. Autoriõigus. (6h)
IKT vahendid. E-portfoolio loomine (8h)
Õpikeskkond ja selle kujundamine. Õppeprotsessi läbiviimine. (6h)
Grupiprotsesside juhtimine. Pingelised olukorrad koolitustel. Toimetulek keerukates olukordades. (8h)
Erivajadusega täiskasvanud õppija. Õppijate kaasamine. (4t)
Tagasiside andmine ja saamine. Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis. (7h)
Koolitaja psühholoogiline tasakaal ja heaolu. Stress ja sellega toimetulek, läbipõlemise ennetamine. (6h)
Lõpuseminar: Avalik esinemine. Eneseanalüüs koolitajana (5h)

Õppe alustamise nõuded:
Kogemus täiskasvanute koolituse valdkonnas.
Osaleja võtab kaasa esimesel koolituspäeval oma CV, haridust tõendavad dokumendid ning oma isikliku arvuti, sest õppetöö käigus valmiv eneseanalüüs koos tõendusmaterjalide portfoolioga on seotud isikukaitse andmetega.

Koolituse lõpetamise tingimused on:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös 80% ja esitanud tähtaegselt iseseisvad tööd.
Mitteeristav hindamine.

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning täpse toimumiskoha.

Maksumus: 1190 € (991,67 € käibemaksuta), (eraisikutel võimalus koolituse eest tasuda neljas osas, vastavalt 297.50 € / osamakse). Maksumus sisaldab käibemaksu.

Koolituse hind sisaldab lisaks ka õppematerjale, kohvipause.

Kui ühest organisatsioonist registreerub koolitusele 2+ osalejat, rakendatakse soodustust 10% osaleja kohta.

Koolitusele registreerimise tähtaeg on 01.08.2020.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitajad:

Kadri Koha – andragoog MA (TLÜ 2004); klassiõpetaja (TLÜ 2001).

Amino Põldaru – pedagoogiline nõustamine, haridusteaduste MA (TLÜ 2006); klassiõpetaja (TÜ 2004).

Koolituse info: Jaanus Mäe, +372 5552 1999, sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Tutvu õppekavaga siin

Registreeru koolitusele siin

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: 216842 (Febrec OÜ).