Sotsiaalne Kaasatus MTÜ | Febrec OÜ | Avatud E-R: kokkuleppel
+372 5552 1999
sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Kogemusnõustaja baaskoolitus

Registreeru baaskoolitusele siit

Aeg: 02.10.2019-08.04.2020. Täpsem ajakava on kinnitamisel (2-3 korda nädalas kell 16.00-20.00).

Toimumise koht: Febrec OÜ koolitusruumis (Papiniidu 5, Pärnu).

Sihtrühm:
isikud, kes omavad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest ning kes soovivad kasutada oma kogemust teiste toetamiseks;
on jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näevad juhtunut positiivses valguses ja soovivad teistele positiivseks eeskujuks olla.


Maht: Koolituskava maht on 182 akh (akadeemilist tundi), mis jaotub järgmiselt:
80 akh – auditoorne töö;
30 akh – praktika teenuseosutaja juhendamisel;
26 akh – praktika juhendamine koolitaja poolt (individuaalselt ja/või grupis);
38 akh – iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, eneserefleksioon;
8 akh – lõputöö (kirjalik struktureeritud eneserefleksioon ja klienditöö analüüs (praktikast) või vaadeldud või salvestatud klienditööprotsess).

Eesmärk: nõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, isikliku kriisikogemuse uurimine ja läbitöötamine.

Õpiväljund: koolituse lõpetanu on omandanud teadmised kriisis inimese nõustamiseks ning õppinud toime tulema oma isikliku kriisi kogemuse mõjudega.

Õppekava koostamise alus: https://www.riigiteataja.ee/akt/110072018002

Koolituse teemad:
I osa: koolitus (auditoorne töö)

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh tundi;
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh tundi;
 3. Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 akh tundi;
 4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh tundi;
 5. Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad, klienditöö protsessid ja selles toimetulek; 27 akh tundi;
 6. Baasteadmised ja -oskused kriisitöös, supervisioon 14,5 akh tundi;
 7. Baasteadmised ja -oskused grupitöös, supervisioon 14,5 akh tundi;

Auditoorne töö kokku 80 tundi
II osa: praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid

 1. Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi (praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast);
 2. Praktika juhendamine koolitaja poolt (grupis) 26 tundi;
 3. Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon, supervisioon 38 tundi;
 4. Lõputöö 8 tundi.
 • eneserefleksioon (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
 • praktikakogemuse refleksioon (kirjeldus ja analüüs).

Praktika, iseseisev töö ja lõputöö kokku 102 tundi

KOKKU 182 akh tundi

Õppe alustamise nõuded:
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda kogemusnõustamise töös kasutada;
2) Motivatsioonikirja koostamine (miks soovin koolitusel osaleda?);
3) CV saatmine.

Koolituse lõpetamise tingimused on:

vähemalt 80 % ulatuses loengutes osalemine;
täismahus praktika läbimine;
kirjalik lõputöö – kirjalik struktureeritud eneserefleksioon ja klienditöö analüüs (praktikast) või vaadeldud või salvestatud klienditööprotsess, praktikajuhendaja positiivne hinnang osalejale.

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning täpse toimumiskoha.

Maksumus: 744€/ osaleja (eraisikutel võimalus koolituse eest tasuda neljas osas, 186€/ osamakse). Maksumus sisaldab käibemaksu.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Koolitajad:

Jaanus Mäe (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister, kogemusnõustaja);

Eve Mällo (kogemusnõustaja);

Janne Tamm (psühholoogiamagister, kliiniline psühholoog).

Koolituse info: Jaanus Mäe, +372 5552 1999, sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Enne koolituse algust ootame kõigilt registreerujatelt (umbes 1 A4) motivatsioonikirja (miks soovid koolitusel osaleda?) ja CV-d.

Registreeru baaskoolitusele siit