Seoses töövõimereformiga muutub 2016. aastast rehabilitatsiooniteenuse korraldus.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd (sh on töötuna arvel) või õpib.

Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on vähenenud töövõimega inimese tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumine või töötamise toetamine. Õpetatakse puude või terviseprobleemiga toime tulema, arendatakse töövõimet ja aidatakse sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Tööalast rehabilitatsiooni osutatakse vastavalt individuaalsetele vajadustele, kuid eelkõige juhul, kui vähenenud töövõimega inimesel on tegutsemisel puude või terviseseisundi tõttu mitmeid takistusi ning ta vajab korraga erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab Töötukassa.

 

Osutatavad teenused:

• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

• füsioterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)

• tegevusterapeudi teenus (individuaalne-, pere ja grupiteenus)

• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

• õe teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)

• psühhiaatri teenus (individuaalkonsultatsioon)

 

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid:

 

Rigne Raudsepp: Nõustamiskeskus SOCIALIS juhatuse liige, sotsiaaltöötaja (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister, cum laude);

Jaanus Mäe: Nõustamiskeskus SOCIALIS tegevjuht, sotsiaaltöötaja (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magister);

Janne Tamm: kliiniline psühholoog IV (psühholoogiamagistri kraad);

Diana Pabbo: eripedagoog ja tegevusterapeut (eripedagoogika magister);

Egle Hanson: füsioterapeut (füsioteraapia bakalaureuse kraad);

Elina Iloste: medõde (rakenduskõrgharidus õenduses);

Varje Sommerhage: psühhiaater


Hinnakiri (seisuga 01.09.2016):

Tööalane rehabilitatsioon:

• Tööalase rehabilitatsiooni individuaalteenused (v.a füsioteraapia, eripedagoogi, psühhiaatri teenus) - 25 eur/tund;

• Tööalase rehabilitatsiooni perenõustamised (v.a eripedagioogi, füsioteraapia teenus) - 29 eur/tund;

• Tööalase rehabilitatsiooni grupinõustamised (v.a eripedagoogi, füsioteraapia teenus) - 10 eurot/inimene;

 

• Füsioterapeudi individuaalteenus - 33 eur/tund;

• Füsioterapeudi perenõustamine - 41 eur/tund;

• Füsioterapeudi grupinõustamine - 12 eur/inimene;

 

• Eripedagoogi individuaalteenus - 40 eur/tund;

• Eripedagoogi perenõustamine - 45 eur/tund;

• Eripedagoogi grupinõustamine - 15 eur/inimene;

 

• Psühhiaatri individuaalteenus - 50 eur;

 

• Majutus 1 öö (koos hommikusöögiga):

Hinnakiri

Periood

-20.06.16

21.08-31.12.2016

21.06-20.08.2016

1in/ 1 ööpäev

1-ne tuba

23,97

35.-

2-ses toas

28,97

40.-

2 in/1 ööpäev

2-ne tuba

47,94

55.-

Majutusteenust pakub meie majutuspartner Laine Külalistemaja (Laine 6A, Pärnu) http://www.gh-laine.ee

 

Tööalasele rehabilitatsioonile registreerimine:

Tööalast rehabilitatsiooni puudutavate küsimuste korral või teenusele registreerimiseks pöörduge telefonil 5552 1999 või e-posti aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Töötukassa tasub kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1 800 eurot aastas.

 

Teenusest täpsemalt: Töövõimereform 2016